Days of Witchery: 30. Witchy Tools: Wand.

Since I don’t have a wand of my own yet, I can only show you a pretty picture of a wand.

Some questions to my dear readers:

Do you have a wand and what is it made of?

Did you buy it or make it?

What do you use your wand for?

Blessed Be, Vaettr

1 Comment

  1. Miiiin said,

    October 16, 2011 at 2:01 pm

    Jag gjorde mig en stav en gång. Jag ristade in rankor med blad och ett pentagram samt mitt häxnamn. Men jag använde den aldrig, så jag har inte kvar den. För ett år sedan igen fick jag en plötslig panik över att jag inte hade en stav och rusade ut för att hitta en vacker pinne… hittade en fin i rönn som jag tog med hem, men jag aldrig gjorde någonting med. Nu har jag insett att jag inte ska ha någon stav, hur mycket jag än vill. Det är helt enkelt ingenting för mig.

    Blessed och kramar!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: