Hadad – Storm God

Sorry for the late updating, I’ve been really tired of late, so no updating. But now I am! And since I’ve been gone, there’s been a huuuge thunderstorm here on Gotland, the whole island was without power for a night. So why not blog about the thunder god Hadad? *big smile*

Hadad, also known as Ba’al, is a semitic thunder and rain God. The name Ba’al was not Hadads alone, but was also used by other Gods, as the name means Lord. His symbolic animal was the bull and was often shown with a club and a thunderbolt in each hand. He also had a beard and wore a bullhorned headdress.

In religious texts, Ba‘al/Hadad is the lord of the sky who governs the rain and thus the germination of plants with the power of his desire that they be fertile. He is the protector of life and growth to the agricultural people of the region. The absence of Ba‘al causes dry spells, starvation, death, and chaos. Also refers to the mountain of the west wind. The Biblical reference occurs at a time when Yahweh has provided a strong east wind to carry the sons of Israel across the Red or Erythrian Sea to Elat.

So when the great thunderstorm came and blew the fuse in our house, I said a little prayer, to Hadad, that went, Please Mr. Thundergod, don’t fry me and my house.. *laughs*

Blessed Be

Wicca För Mig – En Liten Sammanfattning

 


10 ord som för mig beskriver Wicca

 • Natur
 • Gudinnan
 • Pengagram/Pentakel
 • Harmoni
 • Magi
 • Mystik
 • Örter
 • Keltiskt
 • Ritualer
 • Älvor/Småfolk
 • Acceptans

An’ Harm it none, do what ye will – Skadar Det Ingen, Gör Då Vad Du Vill.


Wicca är en, för mig, hednisk, naturdyrkande religion. Naturen är levande och helig Gud och Gudinnan finns
överallt. I wicca tror man inte på en Gud, utan på en manlig Gud och en kvinnlig Gudinna. De dyrkas lika mycket, även
om många relaterar bäst till Gudinnan då de flesta religioner är patriarkala. Gudena kan kallas Den Behornade (INTE Djävulen), Skördeguden. Gudinnan är oftast sedd som Mångudinnan eller The Triple Goddesss.

The Triple Goddess, är den wiccanska version på kristen treenighet. Gudinnan är en gudinna med tre ansikten/väsen.
Jungfru/Maiden, Moder/Mother och Den Gamla/The Crone.

Många, de flesta faktiskt, dyrkar inte bara dessa, eller tolkar Gudinnan och Guden som redan befintliga gudomar
från mytologiska panteoner. Det är inte asatro, men flera kan dyrka till exempel Freja etc, som Gudinnan.

Ett chant som jag tycker om (chants är ungefär som lovsång) är en som upprepar flera gudinnenamn;
“Isis, Astarte, Diana, Hecate, Demeter, Kali, Innanna.” (vilka kännder du igen sedan innan?)

Man utför ritualer och mediterar för att få kontakt med det andliga.Kan vara Guden och Gudinnan, Naturen/Universum
eller småfolket (vättar/älvor etc.) Ritualer kan vara att man utför en handling för att bringa protection, kärlek, mer andlighet, lycka i pengar och arbete. etc. Wicca handlar inte om att göra andra illa, så, ritualer om att få någon att tvångsmässigt bli kär, få olycka, eller rent av dö, är inget man sysslar med.

Magi är en stor del av Wicca, men det är inte som i Harry Potter att vifta trollstavar och så händer det något,
utan det är mer mentalt och andligt än fysiskt. För mig personligen är magi och ritualer symboliskt, men för andra
är det viktigt och de tror att saker verkligen händer.

Har skrivit lite nu och det kan komma mer någon annan gång, men nu vet jag inte riktigt
vad jag ska skriva mer. Fråga gärna så får vi se om jag kan svara 😉

(Wicca är framförallt, en fri religion, där man få tro hur man vill och det finns ingen påtvingning på andra ickereligiösa
eller någon annan form av konvertering.)

)O( Blessed Be )O(