Goddess of the “Week”

Hecate, goddess of magic, crossroads and also necromancy. She’s also associated with childbirth, doorways, dogs and lunar lore. she’s a triple goddess, either as three personalities or with three faces. She’s often called and prayed to as a crone goddess, although she’s often depicted as a beautiful woman and in antique days she was most often known as a virgin. The crone-association could be because of her alignment to the more dark and mystical which is associated with the crone.

She lives in the underworld and her typical symbols are paired torches, dogs and keys. She’s the only child of the titans Asteria, titan goddess of  prophetic dreams, astrology and necromancy and Perses, titan god of destruction. She is said wo also have her own children, Circe, Medea, Chalciope and Aegialeus.  Although they are only mentioned in certain texts.

Goddess of the Week: Brighid

 

Lady Brighid

Lady Brighid of the Bards 
Blessed Fire of Inspiration 
Spark the flames within our hearts
Lead our creative exploration
Lady Brighid hear our song
As we give offerings of praise 
Let your blessings make us strong
that we may serve you all our days

Brighid’s name means Bright Arrow, and She is the Goddess of goddess of fire (the forge and the hearth), poetry, healing, childbirth, and unity. The Sabbat Imbolc coincides with Brighid’s Day, and she is therefore the most celebrated goddess during this sabbat.

Brighid is the daughter of the Dagda, and she was later turned to a christian saint, St. Brigid, by the church. She had two sisters, also named Brighid, and so is a Triple Goddess.

For more information about this wonderful Goddess that I find myself coming back to, look at this british website dedicated to Her;

Brighid

Blessed Be

Wicca För Mig – En Liten Sammanfattning

 


10 ord som för mig beskriver Wicca

 • Natur
 • Gudinnan
 • Pengagram/Pentakel
 • Harmoni
 • Magi
 • Mystik
 • Örter
 • Keltiskt
 • Ritualer
 • Älvor/Småfolk
 • Acceptans

An’ Harm it none, do what ye will – Skadar Det Ingen, Gör Då Vad Du Vill.


Wicca är en, för mig, hednisk, naturdyrkande religion. Naturen är levande och helig Gud och Gudinnan finns
överallt. I wicca tror man inte på en Gud, utan på en manlig Gud och en kvinnlig Gudinna. De dyrkas lika mycket, även
om många relaterar bäst till Gudinnan då de flesta religioner är patriarkala. Gudena kan kallas Den Behornade (INTE Djävulen), Skördeguden. Gudinnan är oftast sedd som Mångudinnan eller The Triple Goddesss.

The Triple Goddess, är den wiccanska version på kristen treenighet. Gudinnan är en gudinna med tre ansikten/väsen.
Jungfru/Maiden, Moder/Mother och Den Gamla/The Crone.

Många, de flesta faktiskt, dyrkar inte bara dessa, eller tolkar Gudinnan och Guden som redan befintliga gudomar
från mytologiska panteoner. Det är inte asatro, men flera kan dyrka till exempel Freja etc, som Gudinnan.

Ett chant som jag tycker om (chants är ungefär som lovsång) är en som upprepar flera gudinnenamn;
“Isis, Astarte, Diana, Hecate, Demeter, Kali, Innanna.” (vilka kännder du igen sedan innan?)

Man utför ritualer och mediterar för att få kontakt med det andliga.Kan vara Guden och Gudinnan, Naturen/Universum
eller småfolket (vättar/älvor etc.) Ritualer kan vara att man utför en handling för att bringa protection, kärlek, mer andlighet, lycka i pengar och arbete. etc. Wicca handlar inte om att göra andra illa, så, ritualer om att få någon att tvångsmässigt bli kär, få olycka, eller rent av dö, är inget man sysslar med.

Magi är en stor del av Wicca, men det är inte som i Harry Potter att vifta trollstavar och så händer det något,
utan det är mer mentalt och andligt än fysiskt. För mig personligen är magi och ritualer symboliskt, men för andra
är det viktigt och de tror att saker verkligen händer.

Har skrivit lite nu och det kan komma mer någon annan gång, men nu vet jag inte riktigt
vad jag ska skriva mer. Fråga gärna så får vi se om jag kan svara 😉

(Wicca är framförallt, en fri religion, där man få tro hur man vill och det finns ingen påtvingning på andra ickereligiösa
eller någon annan form av konvertering.)

)O( Blessed Be )O(